Atbilde par ieroču atļaujām

Labdien, cienījamie kolēģi!

Tā kā Veselības ministrijā ir saņemta Iekšlietu ministrijas š.g. 22.septembra
vēstule Nr.1-38/2362, kurā aktualizēts biedrības “Latvijas Optometristu un
optiķu asociācija” lūgums – iekļaut Ministru kabineta noteikumu projektā
“Noteikumi par veselības pārbaudēm personām, kas glabā (nēsā) ieročus un
veic darbu ar ieročiem” (VSS-1209) normas, kas piešķir optometristiem
līdzvērtīgas tiesības un pienākumus, kādi ir paredzēti oftalmologiem, Veselības
ministrija lūdza Latvijas Acu ārstu asociāciju izteikt viedokli.
2020.gada 3.oktobrī notika valdes sēde, kurā tika saskaņots viedoklis.
Atbildes vēstuli skatīt šeit.
Ar cieņu,
Guna Laganovska