LAĀA sēde, 2022.g. 10.martā

Glaukomas nedēļa 2022. 

LAĀA sēdes programma. 2022.g. 10.martā 16.00 Zoom.

 1. LAĀA aktualitātes. Doc. J.Vanags 5 min.
 2. Revīzijas komisijas ziņojums. Dr. Kaspars Ozols 5 min.
 3. SOE lekcijas ievads. Prof. G.Laganovska 2 min. 
 4. SOE lekcija. Primāras iedzimtas glaukomas morfofunkcionālais izvērtējums un ģenētisko mutāciju asociācijas.   Dr. Eva Elksne 15 min. 
 5. Gonioskopija. Dr. Elksne. 15 min.
 6. Redzes lauki. Dr. Volksone. 15 min. 
 7. OCT un pahimetrija. Dr. Kaspars Ozols. 20 min. 
 8. Glaukomas medikamenti- Santen. Boriss Birmans. 10 min
 9. Glaukomas medikamenti-. Unimed. Andis Bušs. 10. min.
 10. Diskusija par medikamentozo terapiju. Prof.Laganovska, Doc.Baumane, Dr.Volksone, dr. Ozols, dr. Elksnis 30 min. 
 11. Lāzerterapija glaukomas ārstēšanā. SLT, lāzeriridotomija un  lāzeriridoplastika. Dr. Leimane 20 min. 
 12. Sinustrabekulektomija.  Dr. Elksnis 20 min. 
 13. Glaukomas implanti. Prof. Laganovska 20 min.
 14. Glaukomas implanti. Doc. Baumane 15 min.
 15. Gonioskopijas kontrolē veikta translumināra trabektomija (GATT) ar polipropilēnu 5.0. Dr. Blezūra 10 min.
 16. Diskusija par glaukomas lāzerterapiju un ķirurģisko terapiju. 28 min.