2021. gada 11.decembra vēlēšanu rezultāti

Rīgā, 2021.gada 11.decembrī

Par Latvijas Acu ārstu asociācijas valdes locekļiem ar pilnvaru termiņu četri gadi ievēlēti:
1. Juris Vanags – valdes priekšsēdētājs
2. Ēriks Elksnis – valdes priekšsēdētāja vietnieks
3. Lāsma Volksone – valdes sekretāre
4. Māra Briede
5. Kristīne Baumane
6. Marija Klindžāne
7. Guna Laganovska
8. Līga Radecka
9. Artūrs Zemītis

Par Oftalmologu Sertifikācijas komisijas locekļiem ar pilnvaru termiņu četri gadi ievēlēti:
1. Guna Laganovska – Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja
2. Kristīne Baumane -Sertifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietniece
3. Ieva Trēziņa – Sertifikācijas komisijas sekretāre
4. Juris Vanags
5. Marija Klindžāne
6. Māra Briede
7. Guna Ozola
8. Līga Radecka
9. Lāsma Volksone
Par Revīzijas komisijas locekļiem ar pilnvaru termiņu četri gadi ievēlēti:
1. Sandra Ausekle – Revīzijas komisijas priekšsēdētāja
2. Dace Markevica
3. Kaspars Ozols