Informācija Acu ārstiem par digitālajām asociācijas sēdēm un semināriem

Tā kā klātienes tālākizglītības pasākumi ir ierobežoti, asociācija tuvākajā laikā piedāvās vairākas tiešsaistes aktivitātes.

Asociācijas sēdes tiks filmētas un Latvijas Acu ārstu asociācijas biedriem tās būs pieejamas bez maksas 1 gadu. Noskatoties un atbildot uz jautājumiem, varēs saņemt sertifikātu. 45min. – 1 punkts.

Lūdzu sekojiet informācijai.

Ar cienu,
Guna Laganovska