Darba piedāvājums Jēkabpilī

SIA KATARSE,  Brīvības ielā 169/171, Jēkabpilī (pilsētas centrs), uz pastāvīgu darbu aicina sertificētus speciālistu – oftalmologu pievienoties mūsu komandai.
Darbu var uzsākt no sertifikāta saņemšanas brīža.
Piekrītam mūsu informācijas nodošanai rezidentūras beidzējiem un speciālistiem, kuri izrādījuši interesi.
Kontaktinfo: dr Irēna Kudiņa mob.29278813