Svarīga informācija par LAAA un LĀB biedra naudu

Tā kā Latvijas Acu ārstu asociācija ir Latvijas Ārstu biedrības struktūrvienība, tad atbilstoši LĀB statūtiem, Latvijas Acu ārstu asociācijas biedri ir tikai tie ārsti, kuri ir LĀB biedri un ir samaksājuši LĀB biedru naudu par konkrēto gadu.

Lūdzu samaksājiet līdz 2020.gada 26.jūnijam LĀB biedra naudu uz kontu:
Pretendents, kas vēlas kļūt par Biedrības biedru, LĀB prezidentei vai
valdei iesniedz iesniegumu.- skatīt LĀB majas lapā.

Biedra naudas apmērs (spēkā no 2013. gada 15. novembra):

  • EUR 45  iestāšanās maksa;
  • EUR 30  regulārā gada biedra nauda (jāsamaksā par nākamo gadu līdz
    iepriekšējā gada 15. decembrim).

Rekvizīti biedra naudas maksājumam:
Latvijas Ārstu biedrība
Reģ. Nr. 40008000051
AS Swedbank
Konts: LV26HABA000140J038448

Turpmāk maksājums Latvijas Acu ārstu asociācijai būs atbalsta maksājums (nevis biedra nauda kā līdz šim). Lūdzu samaksājiet arī šo atbalsta maksājumu EUR 30 gadā uz Latvijas Acu ārstu asociācijas kontu:
LATVIJAS ĀRSTU BIEDRĪBA
Reģ.Nr. 40008000051
PVN REĢ. Nr. LV40008000051
Banka SWEDBANKA A/S
Kods HABALV22
KONTS LV25HABA0551047810867

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai neskadrības, lūdzu rakstiet uz e-pastu – [email protected] vai zvaniet pa telefonu 29106879.